Vaginasafari

Slida, Vagina, Köttgrotta, Hålet . kärt barn har många namn …

Det är dags för vår safari att gå in i slidan, som är likt ett cirka 10 cm långt tillplattat rör. Slidans väggar ligger mot varandra i vanliga fall och det är viktigt att det är fuktigt så väggarna inte torkar ihop.

Väggarna består av en veckad slemhinna och är omgiven av stödjevävnad, muskler, blodkärl, många nystan av nervtrådar och svällkroppsvävnad. Längs slidväggarnas mitt finns det två längsgående upphöjningar både längs framsida och baksida, som är rester från sammanfogningen i början av fosterutvecklingen.

Vaginan är veckad åt olika håll för att den ska kunna förlängas och vidgas utan att spricka. Den är omgiven av muskler och stödjevävnad och har förmågan att både kunna omsluta och krama om ett finger eller något mycket tjockare och längre och den kan vidgas så ett barn kan födas fram.

Slidan kan anpassa sig, men det är många faktorer som ska samarbeta för att det ska fungera och kännas bra. Om den ska omsluta något utan att skadas behövs förberedelse. Och förståelse för hur allt fungerar. Ett sätt är att utforska slidan med sina fingrar, ett eller flera, och det är bra att använda någon form av glidmedel, som till exempel en oparfymerad olja så att fingret lättare kan föras in.

Vaginor är olika vida och djupa och det kan vara svårt att känna ända in med sina egna fingrar, men om en kan sitta på huk eller ligga på rygg med en kudde under rumpan och har böjda ben så kan det vara lättare att utforska denna inre del.

Den första delen av slidan, kallas för förgården eller vestibulum, med en slemhinna som har många nervändar och som gör området extra känsligt för beröring. Den sträcker sig in någon centimeter och där finns mer eller mindre tjocka slemhinneveck som gränsar mot den inre delen av slidan. Det finns många myter kring dessa Vaginalveck, denna Slidkrans, eller de förlegade namnen Mödomshinna eller Hymen.

Det finns många myter och en felaktig myt säger att det är en hinna som går sönder om något förs in i slidan, eller vid gymnastik, simning eller ridning. Detta är lögner. Slemhinnevecken är töjbara precis som resten av slidan och finns kvar som en del av slidan hela livet.

Innanför slidkransen finns inte lika många nervändar och känsligheten för lättare beröring är mindre här än i förgården.

(Det är mycket ovanligt, men slemhinnevecken kan vara sammanväxta från födseln  så det inte finns något hål in i slidan. Om inte förr så upptäcks det när mensblod inte kan komma ut, vilket leder till smärta och då behövs hjälp med att öppna upp så blodet kommer ut).

 

”En sexuell safari, i sökandet efter olika sköna platser och sätt att njuta av sin kropp, behövs både fantasi, nyfikenhet och mest av allt tillåtelse.” säger Tina

Lycka till med din utforskning och vem vet, du hittar kanske nya spännande områden!