Copyright

Copyright © 2008-2020 www.sexualradgivarna.se All rights reserved.

This page is only in swedish. For information about www.sexualradgivarna.se, please contact the owner.

Information och upphovsrätt för www.sexualradgivarna.se

Upphovsrätt / Copyright för Sexualrådgivarna/Sexualpedagogerna

Alla bilder och texter som publiceras som publiceras inom www.sexualradgivarna.se är skyddat av lagen om upphovsrätt.

Mångfaldigande, kopiering, överlåtelse, försäljning, överföring eller varje annan form av utnyttjande av materialet - såväl för kommersiella som icke-kommersiella ändamål även för privat bruk är förbjuden och förutsätter tillstånd av www.sexualradgivarna.se - se under kontaktuppgifter.

Det betyder t ex att du inte utan tillstånd får överföra materialet till din egen hemsida. Du får ej heller ta kopior och sprida dem.