Sexualrådgivarna

Vi fokuserar på lust och njutning.

Sexualrådgivarna Tina Nevin och Håkan Nevall erbjuder föreläsningar/fortbildningar till personal inom främst hälso- och sjukvård. 

Föreläsningen fungerar som rent allmänbildande och kunskapslyftande bland annat inom sexuell hälsa och cancerrehabilitering. Den bli ett redskap i möten med t ex patienter men även berika på det personliga planet.

Håkan och Tina

Hör av er

Tina och Håkan

Vi finns nu även på facebook.

Bästa båda

Fotograf: Robert Hager

© Sexualradgivarna 2005-2020